You are using an outdated web browser. As such, this site will not look as it does on newer browsers.
Please consider upgrading your web browser, to a newer version. Thank you.

 
descriptive text
 
Wyjście na peron

Powrót na stronę główną

Powrót do wykazu stacji
phantom.gif
Wrocław Różanka Wąskotorowa
Dawne nazwy stacji:
Anschluss Rosenthal  (1898r.)
Rosenthal Klbf  (1920r.)
Wrocław Różan  (1945r.)
Wrocław Różanka Wąskotorowa  (195?r.)
Okres funkcjonowania:
(01.06.1898r. - 27.05.1967r.)

Obecny status obiektu:
Nie istnieje.

     Ulica Żmigrodzka (Trachenbergerstraße) - dawniej, dziś i w niedalekiej przyszłości. Niestety po dawniej biegną- cych tędy torach Wrocławskiej KD nie pozostał już nawet ślad. Jedynie obecne usytuowanie trakcji tramwajowej przywołuje nostalgiczne wspomnienia tamtych dni...

     Skrzyżownaie linii normalnotorowej z wąskotorową. To tu, z prawej strony, znajdowała się dawniej stacja Wrocław Różanka (Breslau Rosenthal Kleinb.), zaś w oddali zabudowania parowozowni. Żaden z tych budynków nie dotrwał dzisiejszych czasów.

     Pozostała po tamtym okresie bocznica linii towarowej z Sołtysowic powoli zanika. Jedynie funkcjonujący do dnia dzisieszego Młyn Różanka (Rosenthaler Mühle) - obecnie Fabryka Makaronu Malma, napawa nieco optymizmem...


     Ruch na odcinku z Różanki do Trzebnicy otwarto już 1.06.1898r. W osadzie tej oprócz stacji pasażerskiej wybu- dowano także w odległości ok. 700m. stację towarowo-przeładunkową, na której stworzono bocznicę do lokalnej cukrowni (Zuckerfabrik Rosenthal) oraz punkt styczny z otwartą w 1885r. normalnotorową linią towarową z Sołty- sowic. Tutaj odbywał się załadunek wagonów kolei państwowej na trasportery, tzw. rollbocki, którymi przewożono je w głąb linii, najdalej do Wysokiego Kościoła (Hochkirch). Dodatkowo w Różance znajdowała się jedna z trzech pomoc- niczych parowozowni. Pozostałe dwie zostały zlokalizowane po jednej: w Wysokim Kościele oraz we Wrocławiu nieopodal stacji w Karłowicach (Güter Bahnhof). Warsztaty oraz parowozownię centralną wybudowano w Trzebnicy.

W miarę ustablilizowany stan kolejki trwał do czasu oblężenia stolicy Dolnego Śląska przez wojska rosyjskie, kiedy Wrocław ogłoszono twierdzą (Festung Breslau). Znaczna część torów, taboru i budynków stacyjnych została wtedy zniszczona lub uszkodzona. Całkowitemu zniszczeniu uległa także parowozownia w Różance...Zostaw Swój Komentarz...

napisał(a) dnia 2021.02.19 o godz. 22:15:
Tory jeszcze są w 2021 ale z pewnością zostaną usunięte i zabudowane budynkami mieszkalnymi. Obiekty te nie są użytkowane przez wiele lat i niszczeją. Fabryka Malma została zbankrutowana jeszcze w latach 90.

sylnow1212 napisał(a) dnia 2006.04.07 o godz. 23:05:
W opisie podajesz ,że jedna z parowozowni znajdowała się e Wysokim Kościele , przecież tamtędy nie szła linia kolejki wąskotorowej. Najbliżej Wysokiego Kościoła była stacja Piotrkowiczki.

Tomcio napisał(a) dnia 2011.01.01 o godz. 23:02:
Sęk w tym, że właśnie szła nieopodal. Przystanek pasażerski np. znajdował się (przynajmniej do roku 1945 - patrz rozkłady jazdy) przy skrzyżowaniu trasy na Trzebnicę z drogą do Mienic - czyli w sąsiedztwie Wysokiego Kościoła. Później przystanek ten zlikwidowano.

Raf napisał(a) dnia 2006.08.17 o godz. 10:11:
W kępie drzew przy tym skrzyżowaniu znajdują się fundamenty budynku (nie wiem czy tylko jednego) z czerwonej cegły - zapewne budynku przystanku i być może małej parowozowni...

napisał(a) dnia 2021.02.19 o godz. 22:12:
...funkcjonujący do dnia dzisieszego Młyn Różanka- obecnie Fabryka Makaronu Malma, napawa nieco optymizmem... 2021 to już po młynie. Spichlerz został przekształcony w mieszkania Lofty a sam młyn również już niedługo będzie zamieszkały. Deweloper ATAL sprzedaje mieszkania po 10 000 zł za metr kw. w stanie deweloperskim.